Betreft: persconferentie 13 oktober 2020

Alkmaar, 13 oktober 2020 Beste kegelaars, Ongetwijfeld heeft u allen ook de persconferentie van vanavond gevolgd van de minister-president. Een van de nieuwe maatregelen is het besluit dat de horeca, in principe voor 14 dagen maar misschien ook nog wel langer,...

Lees meer

Jubilerende club

Op 1 januari 2020 bestond kegelclub "De Club" 120 jaar. Zij ontvingen op 15 januari j.l. namens de afdeling Alkmaar een oorkonde, een drankje en een hapje van Johan Konst, de voorzitter van de Stichting Alkmaars Kegelhuis. Vijf van de zes leden van de jubilerende club...

Lees meer

Nieuwjaarsbijeenkomst 2020

Op vrijdag 10 januari was de inmiddels traditie geworden Nieuwjaarsbijeenkomst Alkmaar voor alle leden en hun partners in het Alkmaars Kegelhuis. Deze avond werd aangeboden door het bestuur van de Stichting Alkmaars Kegelhuis en Johan Konst en Jos Westmeijer waren...

Lees meer