Alkmaar, 6 december 2021

Beste kegelaars,

Het einde van het jaar 2021 nadert en de maatregelen omtrent corona blijven in ieder geval gelden tot zondag 19 december. Wat er in de week voor de Kerst en tussen Kerst en Nieuwjaar gaat gebeuren hangt af van de nieuwe persconferentie. De horeca bekijkt deze ontwikkelingen per week en zo gauw er over deze laatste weken iets bekend is brengen wij u zo snel mogelijk op de hoogte.

Het Stichtingsbestuur heeft in ieder geval wel besloten dat er begin 2022 geen Nieuwjaarsbijeenkomst zal zijn.

Wel is er door het Stichtingsbestuur voor iedere kegelaar een goedgevuld, gezellig Kerstpakket samengesteld waarmee ze hopen dat dit voor iedereen wat licht zal brengen in deze donkere dagen.

Deze Kerstpakketten zullen in de week van 14 t/m 16 december en op 20 december elke middag tot 17.00 uur per club klaargezet worden in de kegelhal.

Daarvoor is een schema gemaakt wanneer u het pakket kunt ophalen. Dit kan persoonlijk, maar ook kunt u dit per club regelen met uw bestuur.

Het schema is als volgt:

Dinsdagmiddag    14 december: Houthalers/Alcmaria;

Woensdagmiddag   15 december: de Club-CUBO–de Woodpeckers-NOTT;

Donderdagmiddag  16 december: HRR–de Unie-NIOS–ZEKZ?;

Maandagmiddag    20 december: de Koperen Bal–op ‘t Randje;

Namens beide besturen wens ik u allen fijne feestdagen in goede gezondheid met uw familie en hopen we op een vooral gezond maar ook een goed kegeljaar 2022

Zita Swart

Secretaris afdeling Alkmaar