Betreft: start kegelen i.v.m. corona virus

Alkmaar, 17 augustus 2020

Beste kegelaars,

Het Stichtingsbestuur en bestuur afdeling Alkmaar zijn vorige week bij elkaar geweest om te beslissen wanneer er weer gestart kan worden met kegelen. De planning was in principe op 7 september a.s. maar dit is toch niet haalbaar.

Het grote probleem is het ventilatiesysteem in het gebouw. Deze voldoet niet aan de R.I.V.M. voorschriften. Het systeem wat er nu is filtert de lucht en de gefilterde lucht wordt niet naar buiten afgevoerd, dus circuleert gewoon rond. Er moet een systeem komen wat verse lucht van buitenaf naar binnen laat, dan wordt de vervuilde lucht gefilterd en naar buiten afgevoerd. Er moet dus zo’n systeem aangelegd worden en dit moet door een erkend bedrijf gerealiseerd worden. Daarna wordt de installatie gekeurd en een certificaat afgegeven wat voldoet aan de R.I.V.M. eisen.

Het Stichtingsbestuur heeft hier over een gesprek gehad met de eigenaar van het gebouw, die daarvoor verantwoordelijk is, maar een duidelijke antwoord is er nog niet gekomen. Deze week hopen we wat meer duidelijkheid te krijgen.

Wat betreft het protocol tijdens het kegelen is alles wel geregeld, zoals de indeling van de tafels en de stoelen, toiletbezoek, looproutes e.d. Als het kegelen weer gaat starten zal dit protocol duidelijk aan u uitgelegd gaan worden.

Voor de komende periode zijn de volgende punten besloten:

  1. We starten pas met kegelen als er een goedgekeurd ventilatiesysteem in het gebouw aanwezig is. De veiligheid van een ieder is het belangrijkste;
  2. Dit jaar zullen er geen wedstrijden meer georganiseerd gaan worden. Voor volgend jaar bekijken we dit op later termijn;
  3. Met ingang van 1 oktober wordt u verzocht weer baanhuur te betalen;
  4. De traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst gaat niet door omdat de 1,5 meter afstand niet mogelijk is met een grote groep in een kleine ruimte;

 

We hopen dat u begrip heeft voor deze beslissingen. Mocht u nog vragen hebben neemt u dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet namens Stichtingsbestuur en bestuur afdeling Alkmaar,

Zita Swart, secretaris